Mesačné archívy: január 2011

Predsedníctvo FVO 2010

Na Valnom zhromaždení Fóra pre verejné otázky dňa 16.decembra 2010 v Bratislave bolo na dvojročné funkčné obdobie zvolené predsedníctvo a kontrolná komisia v zložení:

Predsedníctvo
Mária Guregová – predsedníčka,
Ernest Géze – podpredseda.
Monika Kačeriaková, Pavol Kossey, Michal Makovník, Terézia Rončáková – členovia predsedníctva

Kontrolná komisia:
Viliam Kačeriak- predseda,
Ján Koprda, Renáta Ocilková – členovia