Uznesenia VZ FVO z 30. januára 2013

Na Valnom zhromaždení Fóra pre verejné otázky boli prijaté tieto uznesenia.