Ivan Rončák: Pápežove divízie

„Koľko divízií má pápež?“ reagoval posmešne vodca Sovietskeho zväzu J. V. Stalin na návrh britského premiéra W. Churchilla, aby sa na povojnových rokovaniach víťazných mocností v druhej svetovej vojne zúčastňoval aj Vatikán. Áno, Vatikán je v očiach mnohých len prežitok stredovekej monarchie v súčasnom modernom svete. A predsa – najmocnejší muž planéty zakončil svoje európske turné stretnutím s hlavou tejto zdanlivo smiešnej monarchie. Niečo tu nehrá.

Od minulého pondelka americký prezident George Bush preberal so svojimi partnermi politické, ekonomické a vojenské otázky. Sobota patrila audiencii u pápeža Benedikta XVI. vo Večnom meste. Veľmi výrečné – aj tie najsilnejšie ríše a politické režimy sa totiž zrútili ako domčeky z karát, keď sa odvrátili od Boha a odmietli rešpektovať prirodzený zákon. Je dobré, že si to vládcovia sveta uvedomujú a slová Cirkvi im nie sú ľahostajné. Lebo – ako hovorili naši predkovia – pýcha predchádza pád.

Keď sa o slovách vodcu ateistického štátu dopočul Pius XII., nezdržal sa poznámky: „Pán Stalin stretne moje divízie v nebi!“ Cirkev nemá jadrové zbrane ani ekonomický potenciál patriť medzi najbohatšie krajiny sveta. Napriek tomu je svetovou mocnosťou – jej zbraňami sú viera a modlitba. Modlitba je často nazývaná aj zbraňou bezmocných. Aj samotné Sväté písmo jej však priznáva úžasnú moc – lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého (porov. Jak 5, 16). Viera ako Boží zákon – že život nemožno brať vo vojne ani v nemocnici. Štát, ktorý rešpektuje Boží zákon, sa nemá čoho báť. Stačí len počúvať a podľa počutého konať. George Bush urobil dobrý krok.

IVAN RONČÁK

Článok uverejnený v Katolíckych novinách č. 24, 17. júna 2007