Fórum pre verejné otázky vyslovilo uznanie za Národný pochod za život

Fórum pre verejné otázky zaslalo list, v ktorom Konferencii biskupov Slovenska a organizáciám priamo sa podieľajúcim na organizácii Národného pochodu za život vyslovilo uznanie.

FVO okrem vyslovenia uznania v liste napísalo:

Prežili sme udalosť, ktorá nás všetkých povzbudila a dodala chuť a odvahu do ďalších dní a snažení. Hoci Národný pochod za život nebol prvým ani posledným krokom v našich spoločných snahách urobiť život v našej spoločnosti spravodlivejším a pravdivejším, bol to pochod, ktorý nadlho zostane v pamäti slovenskej spoločnosti.

Tu si môžete stiahnuť zaslaný list