Predsedníctvo FVO 2008

Na Valnom zhromaždení FVO dňa 17. augusta 2008 v Bratislave bolo zvolené predsedníctvo v zložení:

Mária Guregová – predsedníčka
Ernest Géze – podpredseda
Pavol Biksadský, Viliam Kačeriak, Terézia Rončáková – členovia predsedníctva