Predsedníctvo FVO 2007

Predsedníctvo FVO od 2. júna 2007:

Pavol Biksadský – predseda
Ernest Géze – podpredseda
Mária Guregová, Terézia Kolková, Viliam Kačeriak – členovia predsedníctva