Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti III

FVO, spoločne so Školským úradom Biskupstva Spišské Podhradie, Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie a Nadáciou Konrada Adenauer

pozývajú na konferenciu:

Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti III

Podtéma: Pobyt mladého človeka vo virtuálnom svete a vplyv na hodnotovú orientáciu

Termín: 23. októbra 2013
Miesto: Prednášková miestnosť – AULA PF – Hrabovská cesta, Ružomberok

Predbežný program konferencie:

 • Ing. Janka Majherová, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Žijeme vo virtuálnej realite?
  – charakteristika virtuálneho sveta – všeobecná charakteristika, výhody, ohrozenia a pod
 • PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD, Pedagogická fakulta KU Ružomberok
  Mlady „homo interneticus“ a jeho komunikácia.
  – komunikácia a virtuálny svet
 • Prof. Tadeusz Zasępa, PhD.,rektor, Katolícka univerzita v Ružomberk
  Cynizmus versus pravda v komunikacii
  – pohľad teológa – sila virtuálnych hodnôt
 • Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Virtuálny svet a jeho vplyv na psychiku mladého človeka
  – pohľad psychológa – dopad na rodinu, dopad na psychiku?
 • Mgr. Ivan Podmanický, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave
  Vzťahy mladých ľudí vo virtuálnom svete
  – pohľad pedagóga – pedagogické dopady, riešenia?
 • PaedDr. Ján Dravecký, PhD. – ŠÚ Spišská Kapitula
  – Výsledky prieskumu na školách v spišskej diecéze – pracovný názov

Prípravný výbor:
PaedDr. Kamil Nemčík, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok,
Mária Guregová, FVO, mguregova@gmail.com
PaedDr. Ján Dravecký, Školský úrad Spišská kapitula

Pozvánka