Kontakt

Fórum pre verejné otázky
občianske združenie

Pavol Kossey, predseda FVO
E-mail: predseda@fvo.sk

IČO: 360 65 064
Bankové spojenie (IBAN): SK32 0200 0000 0018 1660 6253

Pridaj komentár