AD Štefan Hríb Peter Zajac 70

Tiež sa pripájam ku gratulantom Petra Zajaca. Škoda, že ilúzia nežnej revolúcie tak rýchlo vyprchala. Sľub revolučnej hymny o láske, pravde a vytrvalosti, si nikto z vtedajších revolučných lídrov neosvojil. Začalo sa obdobie vzájomného osočovania a nevraživosti, ktoré dláždilo cestu nastupujúcim oligarchom. Chvíľkové náznaky súdržnosti demokratických síl, ktoré dali základ pre dve Dzurindove reformné vlády, síce vládu oligarchov trochu oslabilo a Slovensko priradilo k demokratickým krajinám, ale opäť to bola nesúdržnosť vládnych strán, ktorá takmer všetko dobré zničila a oligarchovia si svoju moc opäť upevnili. Teraz to nevyzerá oveľa lepšie. Demokratickí lídri bojujú medzi sebou na život a na smrť a nejaké náznaky možnej spolupráce, sú len veľmi ťažko badateľné. Nuž, nečudo, že ľudia sú znechutení a tvrdia, že naskrze nie je koho voliť. Preto odporúčam, aby si dnes už legendárnu hymnu Ivana Hoffmana, Sľubili sme si lásku osvojili všetky prodemokratické strany a počúvali pred každým svojim zasadnutím. Myslím si, že ak budú prodemokratickí politici súdržní, pravdiví a vytrvalí, tak Slovensko neprehrá.

Ernest Géze

Pôvodný článok

Ad Christoph Schonborn: Čo sa to, prosím vás stalo?

S tým morálnym úpadkom Západu to naozaj asi nie je až také zlé, ako sa vo všeobecnosti u nás hovorí. V tomto má pán kardinál Schönborn určite pravdu. Čo sa však stalo s našimi srdciami? Prečo nechceme prijímať migrantov? Tých dôvodov môže byť viacero. Jednak už máme dlhoročné skúsenosti s neschopnosťou integrovať pomerne veľkú národnostnú skupinu, ktorá žije u nás mnoho rokov. S obavou tiež sledujeme strašné teroristické útoky niektorých neintegrovaných prisťahovalcov v západných krajinách. Ani pohľad na nekonečné davy ľudí, ktorí sa pešo valia do Európy, nám na pokoji nepridáva.

Integrácia cudzincov z iného kultúrneho a náboženského prostredia je veľmi zložitý proces, ktorý môžu zvládnuť len dobre vyškolení profesionáli. Nemáme s tým ešte dostatok skúseností. To nemožno nechať len na nejakú malú obec a zopár dobrovoľníkov. Integrácia týchto ľudí nezahŕňa iba nasýtenie, ošatenie, prípadne poskytnutie ubytovania. Tu ide často o zmenu zmýšľania, o osvojenie si kultúrnych zvyklostí, jazyka, nadobudnutí pracovných návykov  atď. Ak sa to urobí zle, tak to môže mať veľmi nebezpečné následky. Ďalším veľkým problémov je množstvo utečencov. Je veľa prípadov v dejinách, keď príchod priveľkého množstva prisťahovalcov do nejakej krajiny pôvodných obyvateľov prakticky zlikvidoval.  Nakoniec, na rozvahu nás vyzýva aj sám Ježiš Kristus, vo svojom evanjeliu, keď nás nabáda k tomu, aby sme si dobre zvážili, či niečo, čo sa chystáme urobiť, nie je nad naše sily, Lk 14, 28-32.

Myslím si, že prijatie a záchrana asýrskych kresťanov u nás je dobrým začiatkom a dúfam, že tento  projekt bude úspešný.

Ernest Géze

Uverejnené v 2. čísle .týždeň 11. januára 2016

Konferencia: Pozitívna autorita a jej vplyv na formovanie osobnostného rozmeru mladého človeka

V cykle konferencií Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti, ktoré Fórum pre verejné otázky spoluorganizuje už mnoho rokov sa tento rok budeme zaoberať otázkou pozitívnej autority a tiež trendu, ktorý je nanajvýš aktuálny – gender ideológii.

Konferencia sa bude konať v Smižanoch v Spišskej Novej Vsi vo Svätyni Božieho milosrdenstva 9. februára 2016.

Pozvánka.

AD: Mohamad Safwan Hasna: Začíname mať obavy

My domáci, žiaľ, tiež začíname mať obavy. Či sú opodstatnené, ukáže čas. Pohľad na státisíce utečencov valiacich sa do Európy nás nenapĺňa práve optimizmom. Keď sme utekali my Slováci na Západ, išli sme s cestovnými dokladmi a riadili sme sa pokynmi miestnych úradov. Časom si nás hostiteľské krajiny obľúbili a prijali nás medzi seba ako svojich. Drvivá väčšina Slovákov sa v cudzine živí prácou a vedie usporiadaný život. Skrátka sme sa integrovali.
Teší ma však ochota pána Hasnu viesť verejnú diskusiu, ktorá by bola vecná a ľudská. Zaujímalo by ma hlavne, aká je predstava moslimov o Bohu? Tiež to, prečo moslimovia utekajú z moslimských krajín do kresťanských, a nie naopak? Prečo taká nádherná krajina, akou Sýria ešte pred pár rokmi bola, s nádhernými mestami a cennými historickými pamiatkami, je teraz v ruinách? Spôsobili to kresťania alebo moslimovia? Kto urobil chybu?

Ernest Géze

Vyšlo 14.septembra 2015 v 38. čísle časopisu .týždeň ako reakcia na článok Začíname mať obavy

Dôstojný pohreb ako prejav úcty k nenarodenému dieťaťu

V kontexte obdobia po Národnom pochode za život (Bratislava, 20. september 2015) sa uskutočnila tlačová konferencia o možnosti pochovávania nenarodených detí. Fórum pre verejné otázky, o.z. malo tú česť zúčastniť sa na prezentácii projektu občianskeho združenia Tóbi, ktoré už tri roky bezplatne pomáha odbornou aj praktickou pomocou rodičom potratených detí dostať ich telesné pozostatky zo zdravotníckych zariadení a dôstojne ich pochovať.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Po proteste proti IPPF

V sobotu 22. augusta 2015 sa pred sídlom Spoločnosti pre plánované rodičovstvo konalo protestné zhromaždenie proti predaju orgánov nenarodených detí. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo je slovenskou pobočkou organizácie International Planned Parenthood Federation. Tá sa dostala v USA do krížovej paľby občianskych aktivistov a časti politikov po tom, ako boli zverejnené v júli a auguste videá s jej predstaviteľmi, ktoré naznačujú možné porušenie zákonov touto vládou štedro dotovanou organizáciou. Kritika na organizáciu, ktorá celosvetovo presadzuje liberalizáciu potratov sa objavila aj v Európe. Zhromaždenie v Bratislave sa konalo zo solidarity a v rovnakom čase ako občianske protesty v USA.

„Som vďačný všetkým tým, ktorí sa protestu zúčastnili a tiež tým, ktorí ho podporili aspoň na diaľku.“ povedal po proteste Michal Makovník, predseda Fóra pre verejné otázky, ktoré protest organizovalo.

Na zhromaždení, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok protestujúcich vystúpili Mária Raučinová z Fóra života, Pavol Kossey z Fóra kresťanských inštitúcií a tiež politici KDH a OĽaNO – Anna Záborská, Braňo Škripek a Natália Žembová.

Účastníci prijali Vyhlásenie, v ktorom sa hlásia k ústavnému princípu ochrany ľudského života pred narodením, vyjadrujú solidaritu s americkými pro-life organizáciami a odmietajú prípadné snahy o zavedenie podobných praktík na Slovensku.

Leták, rozdávaný okoloidúcim.

Protest proti barbarským praktikám Plánovaného Rodičovstva

V júli a auguste boli na internete zverejnené videá, v ktorých predstavitelia najväčšej potratárskej organizácie hovorili o praktikách, ktoré používajú. Odhalili sa v nich niektoré ich postoje: snaha o zarábanie na ostatkoch zabitých detí a ochota kvôli zisku zmeniť medicínske postupy, čo môže ohroziť život a zdravie matky a porušiť existujúce zákony.

Fórum pre verejné otázky spolu s Fórom života, Fórom kresťanských inštitúcií a ďalšími partnerskými organizáciami preto zo solidarity s americkými pro-life organizáciami pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na protestné zhromaždenie pred slovenskú pobočku tejto potratárskej organizácie. Zhromaždenie sa uskutoční v sobotu 22. augusta 2015 o 17:30 pred pobočkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Na proteste chceme vyjadriť, že
– ľudská bytosť si zaslúži úctu a ochranu už pred narodením
– vyjadrujeme solidaritu so snahami slušných ľudí v Spojených štátoch amerických o zrušenie barbarských praktík IPPF v ich krajine
– odmietame snahy o zavedenie podobných praktík na Slovensku
– sme presvedčení, že nenarodené deti nesmú byť obeťami fyzických ani psychických zranení, ktoré si spôsobili ich rodičia
– sme presvedčení, že zabíjanie detí v lone matky nevyrieši chudobu vo svete.

Ponúkame argumenty pre debatu o mimomanželských zväzkoch

Po referende 7. februára 2015 sa objavili hlasy požadujúce zmenu rodinného práva na Slovensku smerom k vytvoreniu novej kategórie štátom uznaných zväzkov s ohľadom na deklarovanú špecifickú situáciu ľudí s iným sexuálnym cítením. FVO ponúka analýzu jednej časti tohto zložitého problému. Analyzuje, či sú opodstatnené nadštandardné práva pre homosexuálov?

Je k dispozícii na stiahnutie tu.

Vláda sa chystá schváliť svoju stratégiu ľudských práv; FVO ponúka alternatívu

Vláda SR sa chystá na Popolcovú stredu, 18. februára 2015, schváliť svoj návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

Fórum pre verejné otázky, o.z. ho pripomienkovalo a nepovažuje ho za konsenzus, na ktorom by sa vedela občianska spoločnosť na Slovensku zhodnúť. Naopak, obsahuje nielen ideologické názory, ktoré sú podľa nás v rozpore s presvedčením väčšiny občanov Slovenska, ale aj formálne a vecné chyby, ktoré sú nehodné vládneho materiálu.

Fórum pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími odborníkmi preto pripravilo alternatívny dokument Ľudské práva pre všetkých, ktorý sa snaží pomenovať kľúčové problémy, ktorým čelia ľudia na Slovensku a ponúknuť na ne riešenia.

Tlačová správa pred schválením stratégie zo 17. februára 2015.