Mesačné archívy: júl 2013

Ernest Géze: AD: Jaroslav Daniška, Jozef Majchrák : Vyhnanci a ich dedičstvo

Uverejnené v časopise Týždeň č. 29/2013

Museli to byť naozaj výnimočné osobnosti a ich misia veľmi dobre pripravená. Keď išli na Moravu, nezabudli ani na také detaily, ako vziať zo sebou ostatky sv. Klimenta. Dokázali sa presadiť s východným obradom a novým písmom aj v latinskom prostredí. Ako Fócioví žiaci, nielenže neboli hneď vyhnaní, ale požívali u pápežov maximálnu úctu a rešpekt. Sv. Metod sa stal dokonca arcibiskupom pre celú Panóniu a Moravu. Ich úcta a vplyv dnes siahajú od Prahy až po Vladivostok. Už osvietenecký panovník Karol IV. si dal v XV. storočí do Prahy priviesť ostatky sv Cyrila a ich písmo sa v modifikovanej úprave používa až na Ďalekom Východe. Zaujímavosťou je aj to, že oslavy ich príchodu na Slovensku sa nekonajú v Devíne, kde založili svoju školu, ale v Nitre, duchovnej a kultúrnej bašte benediktínov, v sídle ich úhlavného nepriateľa a prvého Nitrianskeho biskupa Vichinga. Oslavy sa konajú na Svätoplukovom námestí, pričom Svätopluk bol práve tým panovníkom, ktorý vyhnal ich žiakov a tak zlikvidoval celú ich misiu na svojom území. Paradoxne, zrejme práve toto vyhnanie bolo impulzom k šíreniu kresťanstva do celej východnej Európy.
Napriek týmto skutočnostiam, myslím si, že úctu a rešpekt si zaslúžia aj naši prví evanjelizátori  a vierozvestovia benediktíni, ktorí pred 1200 rokmi začali svoju misiu na našom území práve v Nitre. Nie je pravda, že im nikto nerozumel. Misionár, ktorému nerozumejú, nie je misionárom, ale skôr bláznom a samovrahom. Úctu si zaslúži aj Pribina, ktorý dal v Nitre v roku 828 postaviť prvý kresťanský kostol v strednej Európe. Podľa mňa aj Viching, ktorý založil v roku 880 prvé Nitrianske biskupstvo. Kontinuita  tohto biskupstva siaha až do dnešných čias. Podľa môjho názoru by bolo spravodlivé, keby sa cyrilo – metodské oslavy konali na Devíne a pribinovsko – benediktínske v Nitre. 

Ernest Géze

Pripomienky FVO k návrhu Celoštátnej stratégie rozvoja a podpory ľudských práv

Na konci júna a začiatku júla 2013 prebehli workshopy k návrhu Celoštátnej stratégie rozvoja a podpory ľudských práv. Návrh bol pripravený na objednávku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR skupinou expertov pod vedením pána Kalmána Petocza. FVO sa na workshopoch aktívne zúčastnilo prostredníctvom svojich zástupcov.

Zástupkyňa FVO, Miroslava Mosná zosumarizovala pripomienky v nasledujúcom liste, ktorý bol zaslaný zodpovedným pracovníkom ministerstva.