Mesačné archívy: február 2013

Predsedníctvo FVO 2013

Predsedníctvo FVO, ako bolo zvolené na Valnom zhromaždení 30. januára 2013:

Mária Guregová- predsedníčka
Ernest Géze – podpredseda
Martin Dilong, Monika Kačeriaková, Pavol Kossey, Michal Makovník, Terézia Rončáková – členovia predsedníctva

Kontrolná komisia:
Viliam Kačeriak – predseda
Lucia Drábiková, Ján Koprda – členovia