Mesačné archívy: jún 2002

Budúcnosť Európy z pohľadu kresťana

Dňa 2. júna 2002 sa v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v Mlynskej Doline v Bratislave uskutočnila diskusia s pražským pomocným biskupom Václavom Malým, banskobystrickým biskupom Rudolfom Balážom, generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Júliusom Filom a hlavným vyjednávačom Slovenskej republiky s Európskou úniou Jánom Figeľom na tému „Budúcnosť Európy z pohľadu kresťana“. Diskusný večer bol zorganizovaný v spolupráci Fóra pre verejné otázky, Centra pre európsku politiku, UPC Bratislava-Mlynská Dolina, za finančnej podpory Hans-Seidl Stiftung. Cieľom panelovej diskusie bolo priblížiť pozitíva i riziká procesu európskej integrácie z pohľadu kresťanov. Účastníci besedy mali možnosť položiť významným osobnostiam otázky týkajúce sa tohto procesu.

Diskusiu moderoval Michal Dyttert.

Hlavné okruhy tém boli:

  • Budúcnosť EÚ a Slovenska v EÚ
  • Budúcnosť kresťanov v EÚ
  • Hodnoty EÚ

Zápis z diskusie.