Konferencia: Európsky extrémizmus ako hrozba, príznak,… šanca?

V cykle konferencií Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti, ktoré Fórum pre verejné otázky spoluorganizuje už mnoho rokov sa tento rok budeme zaoberať otázkou náboženskej slobody v Európe a vo svete a tiež pálčivým problémom extrémizmu.

Konferencia sa bude konať v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku 18. októbra 2017.

Pozvánka

Prihlasovací formulár