Mesačné archívy: september 2012

Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti II – Trnava 2012

18. septembra 2012 sa v rámci cyklu konferencií o výchove a vzdelávaní ako nástroji (de)formovania hodnotového systému spoločnosti konala konferencia v Trnave.

Miesto konania: Trnava, Katolícka jednota Slovenska, Novosadská ul. 4
Prednášky mali za cieľ ponúknuť stručný náhľad na význam a spôsoby sprostredkovania hodnôt v procese výchovy a vzdelávania a vytvoriť priestor na diskusiu. Pohľad ponúkli historička – etnologička Katarína Nádaská, sociálna psychologička Mária Dědová, historik František Neupauer a sociálna psychologička Lucia Drábiková s nasledujúcimi témami prednášok:

Mgr. Katarína Nadaská, PhD., Múzeum mesta Bratislavy
Kultúrne vzory a tradícia… pohľad na antropológiu súčasnosti a dôsledky z nej plynúce
Doc.PhDr. Albín Škoviera, PhD., Pedagogická fakulta UK
Z moderny do postmoderny – z poriadku do chaosu ?
Mgr. František Neupauer, PhD., Nenápadní hrdinovia,o.z.
(Ne)Pravda o prejavoch totalitnej moci ako prostriedok (de)formácie hodnotového systému
Mgr. Lucia. Drábiková, PhD., Fórum pre verejné otázky
Odpustenie ako konštruktívny postoj a prístup k spracovaniu minulosti

Organizátori konferencie:
Fórum pre verejné otázky
Nadácia Konrada Adenauera
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie
Centrum pomoci pre rodinu v Trnave

Z konferencie bol vydaný zborník. Stiahnuť ho môžete z tejto stránky.