Mesačné archívy: február 2005

Seminár o kresťanských médiách

V dňoch 28.-29.1.2005 FVO v spolupráci s FFKU a s finančnou podporou Hanns Seidel Stiftung a KBS v Bratislave Salese zorganizovalo seminár s názvom:„Ako plnia kresťanské médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu?“. Seminára sa zúčastnilo viac ako 80 zástupcov kresťanských i sekulárnych médií, akademickej obce, Cirkvi. Pripravujeme vydanie zborníka, ktorý bude obsahovať príspevky, diskusiu na konferencii a tiež aktuálny adresár kresťanských médií na Slovensku.

Programová štruktúra seminára:
Piatok 28. januára
15:00 – 16:00 príchod účastníkov, registrácia, občerstvenie
16:00 – 18:30 privítanie: Imrich Vaško – dekan FFKU, Ernest Géze podpredseda FVO
diskusné príspevky zástupcov tlačených a agentúrnych médií: Marián Gavenda – Katolícke noviny, KBS, Michal Vaško – Zrno, Jozef Kováčik – TK KBS, Antonín Randa – Katolícky týdeník, krátka diskusia
19.00 večera
19:30 – 21:30 diskusia o problémoch tlačených a agentúrnych médií

Sobota 29. januára
8:00 raňajky
9:00 – 11:00 diskusné príspevky zástupcov elektronických médií: Karol Orbán, Andrea Predajňová – LUMEN, Pavel Gábriš – SRo, Juraj Drobný – LUX communication, Leoš Ryška – studio TELEPACE Ostrava Bernadeta Tokárová – odd. náboženského vysielania STV, krátka diskusia
11:00 – 11:30 prestávka
11:30 – 12.30 diskusia o problémoch elektronických médií
12.30 obed
14:00 – 16:00 workshopy
16:00 – 16:30 prestávka
16:30 – 18:00 workshopy
18:00 – 19:00 večera
19:00 – 21:00 prezentácia záverov z workshopov, oficiálny záver konferencie

Workshopy:
1. Podnety pre tlačené médiá (témy, prispievatelia), spravodajstvo v kresťanských médiách, TK KBS
2. Podnety pre elektronické médiá (témy, forma)
3. Vzájomná spolupráca kresťanských médií (synergický efekt), racionalizácia existujúcich kresťanských časopisov
4. Médiá a klérus, činnosť mediálnej rady KBS, príprava listu pre radu adresovaného arcibiskupovi Sokolovi
5. Desatoro pre kresťanských čitateľov a divákov (ako si vyberať, ako reagovať, poskytovať spätnú väzbu)

Moderátori: Terézia Kolková, Michal Dyttert

Zborník zo seminára.