Mesačné archívy: november 2011

Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti I – Stará Ľubovňa 2011

Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia obnovy cirkevného školstva v Spišskej diecéze. Prednášky mali za cieľ ponúknuť stručný náhľad na význam a spôsoby sprostredkovania hodnôt v procese výchovy a vzdelávania a vytvoriť priestor na diskusiu.

25. októbra 2011, Stará Ľubovňa, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3

Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Kríza etických a morálnych hodnôt v súčasnej Európe a postoj Katolíckej cirkvi
PaedDr. Ján Dravecký,PhD., Biskupstvo Spišské Podhradie – Školský úrad a Inštitút Juraja Páleša, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Úloha cirkevných škôl pri formovaní kresťanského hodnotového systému deti a mládeže
P. Michal Zamkovský, Redemptoristi – Kongregácia Najsvätejšieho Spasiteľa, Podolínec
Mladí včera a dnes, čo sa mení a čo zostáva.
Mgr. Dariusz Przyłas, riaditeľ Zespółu Szkół im. Św. Edyty Stein v Lublińci
Wychowawcza rola patrona szkoły (Výchovná úloha patróna školy)
Mgr. Pavol Hudák, Vysoká nad Uhom
O vzťahoch medzi mladými ľuďmi vo víre rôznych myšlienkových/spoločenských prúdov
Mgr František Neupauer, PhD., Ústav pamäti národa, autor projektu Nenápadní hrdinovia
Ideológie 20. storočia a ich negatívny dopad na hodnotovú orientáciu spoločnosti
Mgr. Mária Guregová, Fórum pre verejné otázky
Nedeľa v prospech človeka – jednotlivca, rodiny a spoločnosti

Organizátori konferencie:
Fórum pre verejné otázky
RKC Biskupstvo Spišské Podhradie Školský úrad
Cirkevné gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
Nadácia Konrada Adenauera
Ústav pamäti národa

Zborník prednášok z konferencie