Mesačné archívy: december 2010

Uznesenia VZ FVO zo 16. decembra 2010

Uznesenia z valného zhromaždenia občianskeho združenia Fórum pre verejné otázky konaného v Bratislave dňa 16. decembra 2010.

Valné zhromaždenie občianskeho združenia Fórum pre verejné otázky

A) schvaľuje:

 • správu o činnosti FVO za obdobie od  1.1.2010 do 1.12.2010,
 • finančnú správu FVO za obdobie od 1.1.2010 do 1.12.2010,
 • správu kontrolnej komisie za obdobie  od 1.1.2010 do 1.decembra 2010,

B) volí:

 • za predsedníčku FVO: Máriu Guregovú,
 • za podpredsedu FVO: Ernesta Gézeho,
 • za členov predsedníctva FVO: Moniku Kačeriakovú, Michala Makovníka, Pavla Kosseya, Terku Rončákovú,
 • za predsedu kontrolnej komisie FVO:  Viliama Kačeriaka,
 • za členov kontrolnej komisie:  Jána Koprdu, Renátu Ocilkovú

C) schvaľuje:

 • zmenu sídla FVO. Sídlo FVO bude na adrese  predsedníčky / predsedu FVO v nasledujúcich obdobiach .

D) ukladá:

 • zaregistrovať  zmenu adresy v stanovách  FVO na Ministerstve vnútra SR,
 • aktualizovať  zmenu adresy sídla  FVO na internetovej stránke FVO  a  oznámiť spolupracujúcim inštitúciám (daňový úrad, banka, ….).

V Bratislave dňa 16. decembra 2010.

Za správnosť:
Mária Guregová, predsedníčka FVO