Mesačné archívy: júl 2015

Predsedníctvo FVO 2015

Predsedníctvo FVO, ako bolo zvolené na Valnom zhromaždení 26. januára 2015:

Michal Makovník- predseda
Martin Dilong – podpredseda
Mária Guregová, Pavol Kossey, Terézia Rončáková – členovia predsedníctva

Kontrolná komisia:
Ernest Géze – predseda
Lucia Drábiková, Ján Koprda – členovia