Mesačné archívy: september 2009

Seminár: Plnia katolícke média v slovenskej spoločnosti svoju úlohu II ? Ružomberok, KU, 2009

Seminár

Plnia katolícke médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? II

 Aktuálne otázky v kontexte nových médií   13. – 14. februára 2009, Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku.

 Príspevky:

Marek Poláček, riaditeľ Televízie LUX

Televízia LUX ako hodnotová alternatíva

Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen

Katolícke rádio na Slovensku ako nová alternatíva

Martina Grochálová, vedúca sekretariátu Katolíckych novín

Mýty o Katolíckych novinách

Jozef Kováčik, riaditeľ Tlačovej kancelárie KBS

TK KBS – realizovaná výzva

Michal Vaško, vydavateľ týždenníka Zrno

Zrno

Alžbeta Mráková, šéfredaktorka rodinného magazínu Família

Páni redaktori, pre koho pracujete?

Juraj Gradoš, šéfredaktor gréckokatolíckeho časopisu Slovo

Slovo a jeho premeny

Ján Miško, šéfredaktor mládežníckeho časopisu Aha!

Aha! – časopis – internet – televízia

Organizátori seminára: 

Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku, Network Slovakia, Fórum pre verejné otázky, Rada KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky, Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.

Zborník prednášok zo seminára nájdete:    Pozvánka