Mesačné archívy: apríl 2006

Diskusia: Pôsobenie štátnej bezpečnosti počas totality a dôsledky na spoločnosť a postihnutých ľudí

Verejná diskusia s Jánom Langošom

19. apríla 2006 v Starej Ľubovni

Fórum pre verejné otázky v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera a pod záštitou primátora mesta, Františka Orlovského zorganizovalo uplynulú stredu verejnú diskusiu s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánom Langošom. Stretnutie bolo venované téme Pôsobenie štátnej bezpečnosti počas totality a dôsledky na spoločnosť a postihnutých ľudí.  Tých je podľa doterajších údajov na Slovensku viac než 75 tisíc. Podľa Jána Langoša poslaním ústavu pamäti národa je preto zverejňovať mená vinníkov, ktorí sú za zločiny komunistického režimu zodpovední, rekonštruovať dokumenty, zhromažďovať dôkazy a predkladať ich generálnej prokuratúre. V tejto súvislosti uviedol, že pred súdom sú už prípady usmrtenia ľudí na hraniciach. Ako sa o.i. dozvedeli asi štyri desiatky účastníkov diskusie, ústav počas troch predchádzajúcich rokov existencie obdržal takmer 8 tisíc žiadostí o sprístupnenie kontroverzných materiálov ŠtB.

Prevzaté z: Ľubovnianske noviny, č. 17, 25. apríl 2006