Archívy kategórií: Iné podujatia

Dôstojný pohreb ako prejav úcty k nenarodenému dieťaťu

V kontexte obdobia po Národnom pochode za život (Bratislava, 20. september 2015) sa uskutočnila tlačová konferencia o možnosti pochovávania nenarodených detí. Fórum pre verejné otázky, o.z. malo tú česť zúčastniť sa na prezentácii projektu občianskeho združenia Tóbi, ktoré už tri roky bezplatne pomáha odbornou aj praktickou pomocou rodičom potratených detí dostať ich telesné pozostatky zo zdravotníckych zariadení a dôstojne ich pochovať.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Po proteste proti IPPF

V sobotu 22. augusta 2015 sa pred sídlom Spoločnosti pre plánované rodičovstvo konalo protestné zhromaždenie proti predaju orgánov nenarodených detí. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo je slovenskou pobočkou organizácie International Planned Parenthood Federation. Tá sa dostala v USA do krížovej paľby občianskych aktivistov a časti politikov po tom, ako boli zverejnené v júli a auguste videá s jej predstaviteľmi, ktoré naznačujú možné porušenie zákonov touto vládou štedro dotovanou organizáciou. Kritika na organizáciu, ktorá celosvetovo presadzuje liberalizáciu potratov sa objavila aj v Európe. Zhromaždenie v Bratislave sa konalo zo solidarity a v rovnakom čase ako občianske protesty v USA.

„Som vďačný všetkým tým, ktorí sa protestu zúčastnili a tiež tým, ktorí ho podporili aspoň na diaľku.“ povedal po proteste Michal Makovník, predseda Fóra pre verejné otázky, ktoré protest organizovalo.

Na zhromaždení, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok protestujúcich vystúpili Mária Raučinová z Fóra života, Pavol Kossey z Fóra kresťanských inštitúcií a tiež politici KDH a OĽaNO – Anna Záborská, Braňo Škripek a Natália Žembová.

Účastníci prijali Vyhlásenie, v ktorom sa hlásia k ústavnému princípu ochrany ľudského života pred narodením, vyjadrujú solidaritu s americkými pro-life organizáciami a odmietajú prípadné snahy o zavedenie podobných praktík na Slovensku.

Leták, rozdávaný okoloidúcim.

Protest proti barbarským praktikám Plánovaného Rodičovstva

V júli a auguste boli na internete zverejnené videá, v ktorých predstavitelia najväčšej potratárskej organizácie hovorili o praktikách, ktoré používajú. Odhalili sa v nich niektoré ich postoje: snaha o zarábanie na ostatkoch zabitých detí a ochota kvôli zisku zmeniť medicínske postupy, čo môže ohroziť život a zdravie matky a porušiť existujúce zákony.

Fórum pre verejné otázky spolu s Fórom života, Fórom kresťanských inštitúcií a ďalšími partnerskými organizáciami preto zo solidarity s americkými pro-life organizáciami pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na protestné zhromaždenie pred slovenskú pobočku tejto potratárskej organizácie. Zhromaždenie sa uskutoční v sobotu 22. augusta 2015 o 17:30 pred pobočkou Spoločnosti pre plánované rodičovstvo.

Na proteste chceme vyjadriť, že
– ľudská bytosť si zaslúži úctu a ochranu už pred narodením
– vyjadrujeme solidaritu so snahami slušných ľudí v Spojených štátoch amerických o zrušenie barbarských praktík IPPF v ich krajine
– odmietame snahy o zavedenie podobných praktík na Slovensku
– sme presvedčení, že nenarodené deti nesmú byť obeťami fyzických ani psychických zranení, ktoré si spôsobili ich rodičia
– sme presvedčení, že zabíjanie detí v lone matky nevyrieši chudobu vo svete.

Diskusia: Pôsobenie štátnej bezpečnosti počas totality a dôsledky na spoločnosť a postihnutých ľudí

Verejná diskusia s Jánom Langošom

19. apríla 2006 v Starej Ľubovni

Fórum pre verejné otázky v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera a pod záštitou primátora mesta, Františka Orlovského zorganizovalo uplynulú stredu verejnú diskusiu s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa Jánom Langošom. Stretnutie bolo venované téme Pôsobenie štátnej bezpečnosti počas totality a dôsledky na spoločnosť a postihnutých ľudí.  Tých je podľa doterajších údajov na Slovensku viac než 75 tisíc. Podľa Jána Langoša poslaním ústavu pamäti národa je preto zverejňovať mená vinníkov, ktorí sú za zločiny komunistického režimu zodpovední, rekonštruovať dokumenty, zhromažďovať dôkazy a predkladať ich generálnej prokuratúre. V tejto súvislosti uviedol, že pred súdom sú už prípady usmrtenia ľudí na hraniciach. Ako sa o.i. dozvedeli asi štyri desiatky účastníkov diskusie, ústav počas troch predchádzajúcich rokov existencie obdržal takmer 8 tisíc žiadostí o sprístupnenie kontroverzných materiálov ŠtB.

Prevzaté z: Ľubovnianske noviny, č. 17, 25. apríl 2006

Budúcnosť Európy z pohľadu kresťana

Dňa 2. júna 2002 sa v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v Mlynskej Doline v Bratislave uskutočnila diskusia s pražským pomocným biskupom Václavom Malým, banskobystrickým biskupom Rudolfom Balážom, generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Júliusom Filom a hlavným vyjednávačom Slovenskej republiky s Európskou úniou Jánom Figeľom na tému „Budúcnosť Európy z pohľadu kresťana“. Diskusný večer bol zorganizovaný v spolupráci Fóra pre verejné otázky, Centra pre európsku politiku, UPC Bratislava-Mlynská Dolina, za finančnej podpory Hans-Seidl Stiftung. Cieľom panelovej diskusie bolo priblížiť pozitíva i riziká procesu európskej integrácie z pohľadu kresťanov. Účastníci besedy mali možnosť položiť významným osobnostiam otázky týkajúce sa tohto procesu.

Diskusiu moderoval Michal Dyttert.

Hlavné okruhy tém boli:

  • Budúcnosť EÚ a Slovenska v EÚ
  • Budúcnosť kresťanov v EÚ
  • Hodnoty EÚ

Zápis z diskusie.