Archívy kategórií: Vyhlásenia

Podporujeme úplný zákaz herní v Bratislave

Fórum pre verejné otázky spolu Inštitútom pre prácu, rodinu a vzdelávanie podporuje úplný zákaz herní v Bratislave. Poslanci mestského zastupiteľstva budú o tejto téme rokovať vo štvrtok, 16. februára 2017 a v ten istý deň sa očakáva prijatie všeobecnezáväzného nariadenia, ktoré má tento zákaz zaviesť.
Fórum k tejto téme vydalo vyhlásenie. Vyhlásenie podpísala aj členka predsedníctva FVO, pani Mária Guregová, ktorá bola už pri prvej petícii proti hazardu na Slovensku v roku 2010.

Po proteste proti IPPF

V sobotu 22. augusta 2015 sa pred sídlom Spoločnosti pre plánované rodičovstvo konalo protestné zhromaždenie proti predaju orgánov nenarodených detí. Spoločnosť pre plánované rodičovstvo je slovenskou pobočkou organizácie International Planned Parenthood Federation. Tá sa dostala v USA do krížovej paľby občianskych aktivistov a časti politikov po tom, ako boli zverejnené v júli a auguste videá s jej predstaviteľmi, ktoré naznačujú možné porušenie zákonov touto vládou štedro dotovanou organizáciou. Kritika na organizáciu, ktorá celosvetovo presadzuje liberalizáciu potratov sa objavila aj v Európe. Zhromaždenie v Bratislave sa konalo zo solidarity a v rovnakom čase ako občianske protesty v USA.

„Som vďačný všetkým tým, ktorí sa protestu zúčastnili a tiež tým, ktorí ho podporili aspoň na diaľku.“ povedal po proteste Michal Makovník, predseda Fóra pre verejné otázky, ktoré protest organizovalo.

Na zhromaždení, ktorého sa zúčastnilo niekoľko desiatok protestujúcich vystúpili Mária Raučinová z Fóra života, Pavol Kossey z Fóra kresťanských inštitúcií a tiež politici KDH a OĽaNO – Anna Záborská, Braňo Škripek a Natália Žembová.

Účastníci prijali Vyhlásenie, v ktorom sa hlásia k ústavnému princípu ochrany ľudského života pred narodením, vyjadrujú solidaritu s americkými pro-life organizáciami a odmietajú prípadné snahy o zavedenie podobných praktík na Slovensku.

Leták, rozdávaný okoloidúcim.

Vláda sa chystá schváliť svoju stratégiu ľudských práv; FVO ponúka alternatívu

Vláda SR sa chystá na Popolcovú stredu, 18. februára 2015, schváliť svoj návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.

Fórum pre verejné otázky, o.z. ho pripomienkovalo a nepovažuje ho za konsenzus, na ktorom by sa vedela občianska spoločnosť na Slovensku zhodnúť. Naopak, obsahuje nielen ideologické názory, ktoré sú podľa nás v rozpore s presvedčením väčšiny občanov Slovenska, ale aj formálne a vecné chyby, ktoré sú nehodné vládneho materiálu.

Fórum pre verejné otázky v spolupráci s ďalšími odborníkmi preto pripravilo alternatívny dokument Ľudské práva pre všetkých, ktorý sa snaží pomenovať kľúčové problémy, ktorým čelia ľudia na Slovensku a ponúknuť na ne riešenia.

Tlačová správa pred schválením stratégie zo 17. februára 2015.

FVO víta žiadosť ministra Boreca o odklad ratifikácie Istanbulského dohovoru

Fórum pre verejné otázky (FVO) privítalo iniciatívu ministra spravodlivosti Tomáša Boreca, ktorý premiéra požiadal o odklad ratifikácie tzv. Istanbulského dohovoru.

FVO poslalo relevantným ústavným činiteľom list so žiadosťou o úplné zastavenie ratifikácie. Dôvody uviedlo v odbornom stanovisku, ktoré podporilo viac ako 100 slovenských inštitúcií.
Odpovede na list, spolu s odborným stanoviskom nájdete na tejto stránke:
FVO požiadalo o zastavenie procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru

FVO z tohto dôvodu vydala tlačovú správu:
Tlačová správa: odklad ratifikácie Istanbulského dohovoru

List: Zastavenie procesu ratifikácie tzv. Istanbulského Dohovoru

Fórum pre verejné otázky zaslalo všetkým politikom, od ktorých bude závisieť ratifikácia list so žiadosťou o zastavenie procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu voči ženám a domácemu nasilu a o boji proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor).
Cieľ dohovoru, deklarovaný v názve považujeme za chvályhodný. Samotný obsah dohovoru však ide ďaleko nad rámec tohto cieľa a chce použiť prostriedky, ktoré nielen že nepomôžu v napĺňaní cieľa dohovoru, ale v konečnom dôsledku idú proti nemu.
List aj analýzu neprijateľnosti niektorých ustanovení dohovoru si môžete stiahnuť tu:

Žiadosť o zastavenie ratifikácie Istanbulského Dohovoru
Analýza Istanbulského Dohovoru
Zoznam podporujúcich

Odpoveď ministra spravodlivosti Tomáša Boreca
Odpoveď ministra zahraničia Miroslava Lajčáka
Odpoveď štátneho tajomníka Ministerstva školstva Štefana Chudobu
Odpoveď zodpovednej generálnej riaditeľky Ministerstva zahraničia Barbary Illkovej
Odpoveď ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera
Odpoveď vedúceho Kancelárie prezidenta SR Jána Šotha

Hromadná pripomienka k materiálu „Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.“

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zaslalo do medzirezortného pripomienkového konania materiál „Zameranie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky na rok 2014.“.
Keďže sa v ňom znovu objavujú témy, ktoré verejnosť odmietla počas pripomienkovania Celoštátnej stratégie pre ochranu a podporu ľudských práv, je potrebné aby verejnosť znova pozdvihla svoj hlas s výhradami voči presadzovaniu tejto agendy partikulárnych radikálnych skupín.

K zaslaniu hromadnej pripomienky bola vydaná tlačová správa. Stiahnuť.

Z textu pripomienky vyberáme:

Zámer  Ministerstva,  ktorý  znie  „stratégia  má  ambíciu  reflektovať  trendy  vývoja ľudských  práv  na  národnej,  európskej  a  medzinárodnej  úrovni,“  uvedený  v  kapitole  3  – Bezpečný a demokratický svet, podkapitole Ochrana ľudských práv, žiadame

1. upraviť, resp. doplniť tak, aby bolo zrejmé, že Slovenská republika nemá vo vzťahu k osobám s odlišnou sexuálnou orientáciou žiadne medzinárodnoprávne záväzky, ktoré by musela prijať,
2. doplniť o záväzok Ministerstva (ako ústredného koordinátora pre plnenie úloh v oblasti ľudských práv) upriamiť pozornosť na zvýšenie kvality ochrany ľudského života mladšieho ako 12 týždňov prenatálneho vývoja.

Zároveň  žiadame  zámer  Ministerstva  v podobe  „podpory  subjektov  pôsobiacich  v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, „homofóbie“

3. doplniť o záväzok Ministerstva upriamiť pozornosť na dotačnú podporu takých projektov, ktorých obsahom bude boj s diskrimináciou ľudí nad 50 rokov,
4. doplniť podkapitolu o záväzok Ministerstva nepodporovať také projekty v rámci dotačného mechanizmu, pri ktorých aplikácií sa predpokladá zvýšená intenzita nesúhlasných stanovísk nielen rodičov, ale aj vecne príslušných členov vlády Slovenskej republiky, najmä v rezorte školstva.

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí pripomienku podporili. Napriek tomu, že nie všetky pripomienky boli akceptované podľa našich predstáv, z dokumentu boli vypustené niektoré formulácie, ktoré boli problematické a nahradené novými.

Úplný text pripomienky na stiahnutie

Výzva ministrovi zahraničných vecí k zmenám v Rade vlády pre ľudské práva

Fórum pre verejné otázky vyjadrilo v liste Podpredsedovi vlády a Ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavovi Lajčákovi zásadnú požiadavku na rekonštrukciu Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Okrem iného sa v liste píše:

…vzhľadom k tomu, že je potrebné zabezpečiť transparentný, otvorený a férový prístup k Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste s vecne príslušnými ministrami, ktorí predsedajú jednotlivým výborom Rady vlády pre ľudské práva iniciovali zásadnú rekonštrukciu v zložení členov Rady vlády pre ľudské práva.

List si môžete stiahnuť tu.

Fórum pre verejné otázky vyslovilo uznanie za Národný pochod za život

Fórum pre verejné otázky zaslalo list, v ktorom Konferencii biskupov Slovenska a organizáciám priamo sa podieľajúcim na organizácii Národného pochodu za život vyslovilo uznanie.

FVO okrem vyslovenia uznania v liste napísalo:

Prežili sme udalosť, ktorá nás všetkých povzbudila a dodala chuť a odvahu do ďalších dní a snažení. Hoci Národný pochod za život nebol prvým ani posledným krokom v našich spoločných snahách urobiť život v našej spoločnosti spravodlivejším a pravdivejším, bol to pochod, ktorý nadlho zostane v pamäti slovenskej spoločnosti.

Tu si môžete stiahnuť zaslaný list

Vyhlásenie Fóra pre verejné otázky (FVO) ku kauze sudcu najvyššieho súdu Stiffela a Odvolacieho Krajského súdu v Bratislave

Pred niekoľkými dňami uplynul rok odvtedy, čo odvolací Krajský súd v Bratislave zarážajúcim spôsobom rozhodol, že sa denník SME musí ospravedlniť sudcovi Najvyššieho súdu Haraldovi Stiffelovi a ako nemajetkovú ujmu mu zaplatiť tri milióny korún. Pripomíname len, že Stiffel žaloval SME za články z roku 2002 o procese s kňazom Jozefom Labudom, ktorého súdy za bývalého režimu odsúdili v roku 1981 na šesť mesiacov väzenia za slúženie omše bez povolenia od štátu.

Celá záležitosť vyvolala veľké pobúrenie ľudí dobrej vôle, vyúsťujúce do rôznych foriem jej odsúdenia, vrátane petičnej iniciatívy za očistu súdnictva (viac informácií na www.peticia-sudnictvo.sk), ktorú podporili viaceré významné osobnosti verejného života. FVO vydalo už v decembri 2004 vyhlásenie (zaslané predsedovi NR SR, ministrovi spravodlivosti SR a predsedovi Najvyššieho súdu SR), v ktorom vyzvalo príslušné orgány venovať tomuto i ďalším prípadom náležitú pozornosť a vykonať nápravu. Dňa 17.11.2005 sa uskutočnilo v tejto súvislosti pred budovou Najvyššieho súdu v Bratislave občianske zhromaždenie za očistu súdnictva, organizované Networkom Slovakia (združením mladých katolíckych novinárov) a FVO.

Musíme bohužiaľ konštatovať, že ani po uplynutí viac ako 12 mesiacov neprišlo v záležitosti k žiadnej náprave a stále pretrváva škandalózny stav z roka 2004, ktorý považujeme za vážne ohrozenie hodnotových základov našej spoločnosti. Želáme si spoločnosť s morálne dôveryhodnými základnými inštitúciami, a preto očakávame od slovenského súdnictva úprimné a pokorné vyrovnanie sa s vlastnou komunisticou minulosťou. Kompetentné orgány teda opätovne vyzývame, aby promptne prijali opatrenia smerujúce k očiste slovenského súdnictva.

Bratislava, 21.12.2005

Vyhlasenie podporili:
Network Slovakia
Nezávislé kresťanské odbory Slovenska