Okrúhly stôl: Diskutujme spolu o ľudských právach

Inštitút pre prácu, vzdelávanie a rodinu spolu s Fórom pre verejné otázky pozývajú na okrúhly stôl: Diskutujme spolu o ľudských právach.
Jedná sa o prvé z troch plánovaných stretnutí na túto tému.
Bude konať
11. júla 2016 (pondelok)
v DOME QUO VADIS v Bratislave, Veterná 1

Viac informácií