Archívy kategórií: Konferencie

Konferencia: Európsky extrémizmus ako hrozba, príznak,… šanca?

V cykle konferencií Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti, ktoré Fórum pre verejné otázky spoluorganizuje už mnoho rokov sa tento rok budeme zaoberať otázkou náboženskej slobody v Európe a vo svete a tiež pálčivým problémom extrémizmu.

Konferencia sa bude konať v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku 18. októbra 2017.

Pozvánka

Prihlasovací formulár

Konferencia: Pozitívna autorita a jej vplyv na formovanie osobnostného rozmeru mladého človeka

V cykle konferencií Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti, ktoré Fórum pre verejné otázky spoluorganizuje už mnoho rokov sa tento rok budeme zaoberať otázkou pozitívnej autority a tiež trendu, ktorý je nanajvýš aktuálny – gender ideológii.

Konferencia sa bude konať v Smižanoch v Spišskej Novej Vsi vo Svätyni Božieho milosrdenstva 9. februára 2016.

Pozvánka.

——————-

Doplnenie 7. 3. 2017:
K dispozícii je zborník z konferencie.

Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti IV

FVO, spoločne s Pedagogickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku, so Spišským Biskupstvom, Cirkevným gymnáziom Pavla Ušáka Olivu v Poprade a Nadáciou Konrada Adenauer

pozývajú na konferenciu:

Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti IV

Podtéma: Rodina a manželstvo vo svetle ľudských práv na prahu 21. storočia

Termín: 29. októbra 2014
Miesto: Pedagogická fakulta KU, Poprad, Nábrežie Jana Pavla II č. 15

Predbežný program konferencie:

 • JUDr. Martin Dilong, M.I.L. , právnik, Fórum pre verejné otázky
  Ľudské práva na prahu 21 .storočia
 • Mgr. Katarína Nádaská, PhD., etnologička, Múzeum mesta Bratislavy
  Vzťah muža a ženy v priereze najväčších kultúrno – náboženských systémov sveta
 • Prof. ThDr. JCLic. PaedDr. Ján Duda PhD., cirkevný právnik – súdny vikár, Pedagogická fakulta KU v
  Ružomberku
  Manželstvo, rodina a biskupská synoda
 • Renáta Ocilková, tajomníčka Združenia katolíckych škôl Slovenska
  Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv a jej dopady na výchovu a vzdelávanie na školách
 • ThDr. Martin Koleják, PhD. , morálny teológ, Teologická fakulta KU v Ružomberku
  Biblicko-teologický pohľad na homosexualitu
 • PaedDr. Ján Dravecký, PhD. , riaditeľ diecézneho školského úradu, Spišské Podhradie – Spišská Kapitula
  Manželstvo, rodina a homosexuálne partnerstvá z pohľadu maturantov katolíckych škôl – prezentácia výsledkov prieskumu

Garanti konferencie:
Mária Guregová, predsedníčka, Fórum pre verejné otázky, Bratislava
PaedDr. Ján Dravecký, PhD, riaditeľ školského úradu, RKC Biskupstvo Spišské Podhradie, Školský úrad
Ing. Pavol Budaj, PhD., zást. vedúceho katedry, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, Katedra manažmentu, Poprad
Mgr. Zuzana Bednárová, riaditeľka školy, Cirkevné gymnázium P.U. Olivu, Poprad

Pozvánka

Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti III

FVO, spoločne so Školským úradom Biskupstva Spišské Podhradie, Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Ústredím slovenskej kresťanskej inteligencie a Nadáciou Konrada Adenauer

pozývajú na konferenciu:

Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti III

Podtéma: Pobyt mladého človeka vo virtuálnom svete a vplyv na hodnotovú orientáciu

Termín: 23. októbra 2013
Miesto: Prednášková miestnosť – AULA PF – Hrabovská cesta, Ružomberok

Predbežný program konferencie:

 • Ing. Janka Majherová, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Žijeme vo virtuálnej realite?
  – charakteristika virtuálneho sveta – všeobecná charakteristika, výhody, ohrozenia a pod
 • PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD, Pedagogická fakulta KU Ružomberok
  Mlady „homo interneticus“ a jeho komunikácia.
  – komunikácia a virtuálny svet
 • Prof. Tadeusz Zasępa, PhD.,rektor, Katolícka univerzita v Ružomberk
  Cynizmus versus pravda v komunikacii
  – pohľad teológa – sila virtuálnych hodnôt
 • Doc. PhDr. Daniela Kolibová, CSc., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
  Virtuálny svet a jeho vplyv na psychiku mladého človeka
  – pohľad psychológa – dopad na rodinu, dopad na psychiku?
 • Mgr. Ivan Podmanický, PhD., Pedagogická fakulta TU v Trnave
  Vzťahy mladých ľudí vo virtuálnom svete
  – pohľad pedagóga – pedagogické dopady, riešenia?
 • PaedDr. Ján Dravecký, PhD. – ŠÚ Spišská Kapitula
  – Výsledky prieskumu na školách v spišskej diecéze – pracovný názov

Prípravný výbor:
PaedDr. Kamil Nemčík, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok,
Mária Guregová, FVO, mguregova@gmail.com
PaedDr. Ján Dravecký, Školský úrad Spišská kapitula

Pozvánka

Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti II – Levoča 2012

24. októbra 2012 sa v rámci cyklu konferencií o výchove a vzdelávaní ako nástroji (de)formovania hodnotového systému spoločnosti konala konferencia v Levoči.

Miesto konania: Levoča, Inštitút Juraja Páleša Pedagogickej fakulty KU, Bottova 15
Prednášky mali za cieľ ponúknuť stručný náhľad na význam a spôsoby sprostredkovania hodnôt v procese výchovy a vzdelávania a vytvoriť priestor na diskusiu. Pohľad ponúkli viacerí zástupcovia akademickej obce a tiež zástupcovia Katolíckej Cirkvi:

CSILic. Jozef Kováčik, hovorca KBS
Katolícke médiá v kontexte mediálnej výchovy na školách
Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup
Rodina, práca, sviatok a ich harmonické prepojenie – dôležitosť slávenia nedele ako Deň Pána a deň človeka.
Mgr. Katarína Nádaská, PhD., etnologička, Múzeum mesta Bratislavy
Nová religiozita na Slovensku
PaedDr. Ján Dravecký, PhD., Pedagogická fakulta KU v Ružomberku; Diecézny školský úrad spišského biskupstva
Výchovné prostredie katolíckej školy a jeho vplyv na hodnotovú orientáciu žiakov.
Mons. Prof. ThDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.. Pedagogická fakulta KU v Ružomberku
(Ne)Pravda o prejavoch totalitnej moci ako prostriedok (de)formácie hodnotového systému
Prof. ThDr. PaedDr. Amantius Akimjak, PhD., prodekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku
Príprava učiteľov pre primárne vzdelávanie na pedagogickom inštitúte Juraja Páleša v minulosti a dnes.

Organizátori konferencie:
RKC Biskupstvo Spišské Podhradie Školský úrad
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči
Fórum pre verejné otázky
Nadácia Konrada Adenauera
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie

Garanti konferencie:
Mgr. Anna Špesová, riaditeľka, Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči
PaedDr. Ján Dravecký, PhD., riaditeľ, RKC Biskupstvo Spišské Podhradie Školský úrad
Doc. PaedDr. Beáta Akimjaková, PhD., riaditeľka, Inštitút J. Páleša Pedagogickej fakulty KU
Mária Guregová, predsedníčka, Fórum pre verejné otázky

Vydaný zborník zahrňuje prednášky z obidvoch konferencií: Trnava 2012 a Levoča 2012. Stiahnuť ho môžete z tejto stránky.

Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti II – Trnava 2012

18. septembra 2012 sa v rámci cyklu konferencií o výchove a vzdelávaní ako nástroji (de)formovania hodnotového systému spoločnosti konala konferencia v Trnave.

Miesto konania: Trnava, Katolícka jednota Slovenska, Novosadská ul. 4
Prednášky mali za cieľ ponúknuť stručný náhľad na význam a spôsoby sprostredkovania hodnôt v procese výchovy a vzdelávania a vytvoriť priestor na diskusiu. Pohľad ponúkli historička – etnologička Katarína Nádaská, sociálna psychologička Mária Dědová, historik František Neupauer a sociálna psychologička Lucia Drábiková s nasledujúcimi témami prednášok:

Mgr. Katarína Nadaská, PhD., Múzeum mesta Bratislavy
Kultúrne vzory a tradícia… pohľad na antropológiu súčasnosti a dôsledky z nej plynúce
Doc.PhDr. Albín Škoviera, PhD., Pedagogická fakulta UK
Z moderny do postmoderny – z poriadku do chaosu ?
Mgr. František Neupauer, PhD., Nenápadní hrdinovia,o.z.
(Ne)Pravda o prejavoch totalitnej moci ako prostriedok (de)formácie hodnotového systému
Mgr. Lucia. Drábiková, PhD., Fórum pre verejné otázky
Odpustenie ako konštruktívny postoj a prístup k spracovaniu minulosti

Organizátori konferencie:
Fórum pre verejné otázky
Nadácia Konrada Adenauera
Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie
Centrum pomoci pre rodinu v Trnave

Z konferencie bol vydaný zborník. Stiahnuť ho môžete z tejto stránky.

Konferencia: Výchova a vzdelávanie ako nástroj na (de)formovanie hodnotového systému spoločnosti I – Stará Ľubovňa 2011

Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 20. výročia obnovy cirkevného školstva v Spišskej diecéze. Prednášky mali za cieľ ponúknuť stručný náhľad na význam a spôsoby sprostredkovania hodnôt v procese výchovy a vzdelávania a vytvoriť priestor na diskusiu.

25. októbra 2011, Stará Ľubovňa, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 3

Mons. Andrej Imrich, pomocný biskup, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie
Kríza etických a morálnych hodnôt v súčasnej Európe a postoj Katolíckej cirkvi
PaedDr. Ján Dravecký,PhD., Biskupstvo Spišské Podhradie – Školský úrad a Inštitút Juraja Páleša, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Úloha cirkevných škôl pri formovaní kresťanského hodnotového systému deti a mládeže
P. Michal Zamkovský, Redemptoristi – Kongregácia Najsvätejšieho Spasiteľa, Podolínec
Mladí včera a dnes, čo sa mení a čo zostáva.
Mgr. Dariusz Przyłas, riaditeľ Zespółu Szkół im. Św. Edyty Stein v Lublińci
Wychowawcza rola patrona szkoły (Výchovná úloha patróna školy)
Mgr. Pavol Hudák, Vysoká nad Uhom
O vzťahoch medzi mladými ľuďmi vo víre rôznych myšlienkových/spoločenských prúdov
Mgr František Neupauer, PhD., Ústav pamäti národa, autor projektu Nenápadní hrdinovia
Ideológie 20. storočia a ich negatívny dopad na hodnotovú orientáciu spoločnosti
Mgr. Mária Guregová, Fórum pre verejné otázky
Nedeľa v prospech človeka – jednotlivca, rodiny a spoločnosti

Organizátori konferencie:
Fórum pre verejné otázky
RKC Biskupstvo Spišské Podhradie Školský úrad
Cirkevné gymnáziu sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
Nadácia Konrada Adenauera
Ústav pamäti národa

Zborník prednášok z konferencie

Seminár: Plnia katolícke média v slovenskej spoločnosti svoju úlohu II ? Ružomberok, KU, 2009

Seminár

Plnia katolícke médiá v slovenskej spoločnosti svoju úlohu? II

 Aktuálne otázky v kontexte nových médií   13. – 14. februára 2009, Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku.

 Príspevky:

Marek Poláček, riaditeľ Televízie LUX

Televízia LUX ako hodnotová alternatíva

Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen

Katolícke rádio na Slovensku ako nová alternatíva

Martina Grochálová, vedúca sekretariátu Katolíckych novín

Mýty o Katolíckych novinách

Jozef Kováčik, riaditeľ Tlačovej kancelárie KBS

TK KBS – realizovaná výzva

Michal Vaško, vydavateľ týždenníka Zrno

Zrno

Alžbeta Mráková, šéfredaktorka rodinného magazínu Família

Páni redaktori, pre koho pracujete?

Juraj Gradoš, šéfredaktor gréckokatolíckeho časopisu Slovo

Slovo a jeho premeny

Ján Miško, šéfredaktor mládežníckeho časopisu Aha!

Aha! – časopis – internet – televízia

Organizátori seminára: 

Katedra žurnalistiky FF KU v Ružomberku, Network Slovakia, Fórum pre verejné otázky, Rada KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky, Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie.

Zborník prednášok zo seminára nájdete:    Pozvánka