Ad Christoph Schonborn: Čo sa to, prosím vás stalo?

S tým morálnym úpadkom Západu to naozaj asi nie je až také zlé, ako sa vo všeobecnosti u nás hovorí. V tomto má pán kardinál Schönborn určite pravdu. Čo sa však stalo s našimi srdciami? Prečo nechceme prijímať migrantov? Tých dôvodov môže byť viacero. Jednak už máme dlhoročné skúsenosti s neschopnosťou integrovať pomerne veľkú národnostnú skupinu, ktorá žije u nás mnoho rokov. S obavou tiež sledujeme strašné teroristické útoky niektorých neintegrovaných prisťahovalcov v západných krajinách. Ani pohľad na nekonečné davy ľudí, ktorí sa pešo valia do Európy, nám na pokoji nepridáva.

Integrácia cudzincov z iného kultúrneho a náboženského prostredia je veľmi zložitý proces, ktorý môžu zvládnuť len dobre vyškolení profesionáli. Nemáme s tým ešte dostatok skúseností. To nemožno nechať len na nejakú malú obec a zopár dobrovoľníkov. Integrácia týchto ľudí nezahŕňa iba nasýtenie, ošatenie, prípadne poskytnutie ubytovania. Tu ide často o zmenu zmýšľania, o osvojenie si kultúrnych zvyklostí, jazyka, nadobudnutí pracovných návykov  atď. Ak sa to urobí zle, tak to môže mať veľmi nebezpečné následky. Ďalším veľkým problémov je množstvo utečencov. Je veľa prípadov v dejinách, keď príchod priveľkého množstva prisťahovalcov do nejakej krajiny pôvodných obyvateľov prakticky zlikvidoval.  Nakoniec, na rozvahu nás vyzýva aj sám Ježiš Kristus, vo svojom evanjeliu, keď nás nabáda k tomu, aby sme si dobre zvážili, či niečo, čo sa chystáme urobiť, nie je nad naše sily, Lk 14, 28-32.

Myslím si, že prijatie a záchrana asýrskych kresťanov u nás je dobrým začiatkom a dúfam, že tento  projekt bude úspešný.

Ernest Géze

Uverejnené v 2. čísle .týždeň 11. januára 2016