Iné podujatia

Fórum pre verejné otázky organizuje  aj  verejné diskusné fóra a spoločenské podujatia

Kam kráča človek dneška ? Diskusia  s Jozefom  kardinálom  Tomkom, exprefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov z Vatikánu   a Jánom Figeľom, členom Európskej komisie.   Jozef kardinál Tomko a Ján Figeľ 2005

Mikulášske stretnutia pre mnohodetné rodiny (4 a viac detné)  v Bratislave. Podujatie sa každoročne organizujú od roku 2002. Hlavným organizátorom spoločenského podujatia  je Nadácia HELP. Spoluorganizátormi sú: Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline v Bratislave, rádio LUMEN a FVO.

Mikulášske stretnutie 2012

Mikulášske stretnutie 2011

Mikulášské stretnutie 2010

Mikulášske stretnutie 2009

Mikulášske stretnutie 2008

Mikulášske stretnutie 2007